Artikel Jeugdrecht in Praktijk: Informatie delen in het sociaal domein

In dit artikel bespreekt Toezicht Sociaal Domein de dilemma’s en mogelijkheden rond het delen van informatie vanuit calamiteitenonderzoeken en mogelijke oplossingsrichtingen.Het is verschenen in het augustusnummer (2018) van het blad Jeugdrecht in Praktijk.