Weblogs

Welke informatie mag je als zorgprofessional wel of niet delen?

In het werk van een toezichthouder is er niets zo confronterend als het onderzoek naar een calamiteit. Het menselijk leed dat daarmee gepaard gaat, leidt je vanzelf tot de vraag: hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? En dat geldt eens te meer als uit verschillende onderzoeken blijkt dat er vaak één factor een belangrijke rol speelt: het onvoldoende of te laat delen van informatie door en tussen professionals en instanties.

Soms gebeurt dat omdat hulpverleners niet van elkaars betrokkenheid weten (dan ontbreekt het aan regie), soms vanwege de privacy van de cliënt. En meer dan eens weten professionals niet welke mogelijkheden er zijn om tóch – onder voorwaarden – informatie te delen.

Aan deze factor – het onvoldoende delen van informatie – is al enkele jaren uitdrukkelijk aandacht besteed door onder meer Toezicht Sociaal Domein. Bijvoorbeeld in de signalementen / conferenties rond het ‘Leren van calamiteiten’.

Maar uit nieuwe calamiteitenonderzoeken bleek al snel dat het delen van informatie niet verbeterde.

Daarom nam Toezicht Sociaal Domein het initiatief om een instrument te ontwikkelen dat professionals en bestuurders inzicht geeft in de mogelijkheden van informatie delen in hun specifieke situatie. Bij die ontwikkeling is samengewerkt met een reeks van betrokken partijen, zoals het ministerie van BZK, de VNG, branche- en beroepsorganisaties, SKJ, Medisch Tuchtrecht en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vandaag, 1 november 2018, tijdens de viering van het 15-jarig bestaan van TSD, heeft minister Hugo de Jonge van VWS het instrument gelanceerd en daarmee aangeboden aan het veld.

Het is te vinden én te gebruiken op www.kiezen-en-delen.nl

Ik roep alle professionals en organisaties in het sociaal domein op om dit instrument in brede kring bekendheid te geven, zodat het een rol kan spelen bij het verbeteren van het delen van informatie door en tussen professionals en instanties.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.