Oordeel inspecties over onderzoek gemeente Zaanstad

In een brief aan de betrokken wethouders hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Toezicht Sociaal Domein hun reactie gegeven op het onderzoek van de gemeente Zaanstad.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen eensluidende visie bij een jeugdteam bestaat en dat verder sprake is van handelingsverlegenheid, onduidelijkheid over risico-inschattingen en een gebrekkige onderlinge samenwerking.

Tijdens een gesprek met de beide wethouders hebben de inspecties hun zorgen hierover uitgesproken. De inspecties verwachten van de gemeente dat deze de regie neemt bij het uitwerken van de randvoorwaarden voor kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen, alsook de implementatie en borging hiervan in het gemeentelijk zorgstelsel.

Afgesproken is dat de inspecties binnen drie maanden het verbeterplan van de gemeente ontvangen.

Verder ontvangen de inspecties elke drie maanden een rapportage over de risico-inschatting van kinderen in alle gezinnen die hulp in het drangkader ontvangen.

Over negen maanden zullen de inspecties het resultaat van de verbeteringen toetsen in de praktijk.

De resultaten van dit onderzoek worden openbaar gemaakt.