Informatie delen in het sociaal domein

Het delen van informatie kan noodzakelijk zijn om onveilige situaties voor jeugdigen te voorkomen. Iedereen is het daar over eens, maar wat maakt dat het uitwisselen van gegevens in de praktijk zo complex en ingewikkeld wordt ervaren?

Vooral als er geen toestemming is van de cliënt voor het delen van informatie staan hulpverleners met de handen in het haar. Ook is het soms lastig te oordelen of een situatie zo onveilig is dat het delen van informatie gerechtvaardigd is. Een veel gehoord argument is dat privacywetgeving het uitwisselen van informatie lastig maakt en (heldere) wetgeving ontbreekt. Maar is dat wel de ware reden?

In het augustusnummer (2018) van het blad Jeugdrecht in Praktijk staat een artikel waarin Toezicht Sociaal Domein de dilemma’s en mogelijkheden bespreekt rond het delen van informatie vanuit calamiteitenonderzoeken en mogelijke oplossingsrichtingen.