Inspecties zetten mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente Weststellingwerf

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij alle vijf onderzochte gemeenten gingen ervaringsdeskundigen op pad om te kijken of de toegang laagdrempelig was.

Het toezichtonderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Goes, Amsterdam, Weststellingwerf Utrecht en Winterswijk in de periode mei-november 2017. Bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek is nauw samengewerkt met de LFB, de cliëntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijk beperking hebben als ervaringsdeskundigen meegewerkt aan het onderzoek.

Het rapport dat maandag 28 mei 2018 is gepubliceerd gaat over het onderzoek in de gemeente Weststellingwerf. Het rapport over het onderzoek in de gemeente Goes is eerder verschenen; de resultaten van de andere onderzoeken worden later openbaar.

Onderzoek

Bij het onderzoek stond de vraag centraal hoe toegankelijk gemeentelijke diensten zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarvoor traden mensen met een licht verstandelijke beperking op als mystery-guest. Zij formuleerden een hulpvraag en bezochten voor het antwoord daarop websites en loketten van de gemeente en van gemeentelijke diensten, zoals het gemeentehuis in Wolvega en het gebiedsteam Noordwolde. Ook zochten ze contact via email en telefoon.

Ervaringen met toegankelijkheid in Weststellingwerf
De ervaringen van de vier ervaringsdeskundigen zijn in dit rapport opgenomen als verhalen. Er wordt beschreven welke stappen zij ondernamen, welke reacties zij kregen en in hoeverre ze daarmee verder konden. Het rapport van Weststellingwerf wijkt af van de andere rapporten, omdat conclusies en aanbevelingen vanuit de inspecties ontbreken. De inspecties en de gemeente Weststellingwerf hebben er samen voor gekozen dat de gemeente Weststellingwerf zelf conclusies en aanbevelingen formuleert. De gemeente heeft op basis daarvan een plan van aanpak gemaakt. Tijdens  de werkvergadering Sociaal Domein van de gemeente Weststellingwerf van 28 mei 2018 hebben de inspecties en ervaringsdeskundigen de bevindingen gepresenteerd en is het plan van aanpak besproken.

Ervaringsdeskundigen

In dit onderzoek van het Toezicht Sociaal Domein hebben ervaringsdeskundigen voor het eerst meegewerkt in alle fasen van het onderzoek en hebben zij zelf als mystery guest de toegankelijkheid uitgetest. Hun ervaringen stonden centraal in het onderzoek. De ervaringen met dit type onderzoek zijn positief; de ervaringsdeskundigen hebben allen een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderzoek.