Koninklijke onderscheiding voor Jan van Wijngaarden

Op 8 november 2016 heeft Ronnie van Diemen als inspecteur-generaal IGZ bij Jan van Wijngaarden de versierselen opgespeld die behoren bij het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. Ronnie benadrukte dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Jan deze hoge onderscheiding toe te kennen vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van de bestrijding van infectiezieken, én omdat Jan vanuit het Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD) initiatiefnemer is geweest van de gezamenlijke aanpak van de problematiek van gezinnen met geringe sociale redzaamheid.

Jan kreeg de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt ter gelegenheid van zijn afscheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.