Inspecties presenteren Jaarwerkprogramma Landelijk Toezicht Jeugd 2017

De Inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie gaan in 2017 hun toezicht in het jeugddomein onder meer richten op nieuwe vormen van jeugdhulp die thans worden aangeboden. Daarnaast wordt in 2017 verder gewerkt aan het verbinden van het landelijk toezicht jeugd met het lokale toezicht van gemeenten.

De drie inspecties zijn verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de kwaliteit van het aanbod van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor de inrichting van hun toezicht in 2017 is het Jaarwerkprogramma Landelijk Toezicht Jeugd 2017 opgesteld.

Lees het hele bericht op de site van de Inspectie Jeugdzorg